Megoldásaink

Ajánlatkérők részére:

Csapatunk a Kbt. hatálya alá tartozó és önként csatlakozó ajánlatkérők részére nyújt közbeszerzési szaktanácsadást, amelynek keretében a közbeszerzésre, mint egy az ajánlatkérőnél felmerülő problémára fókuszálunk. Ezt a problémát, mi kivesszük a rendszerből és megoldva helyezzük vissza, így az ajánlatkérők a napi feladataik megoldására koncentrálhatnak.

Munkánk nemcsak a közbeszerzési eljárás teljes lefolytatását jelenti, mivel ennél egy szélesebb ügyfélközpontú szolgáltatást nyújtunk, amelynek keretében részt veszünk az ajánlatkérőnél felmerülő beszerzési igény definiálásában és a szakmai előkészítésben is, valamint az eljárás lezárását követően is utókövetjük munkánk eredményét és teljesítünk valamennyi az ajánlatkérőt terhelő adatszolgáltatást.

 

Ajánlattevők részére:

Ajánlattevők közbeszerzési eljárásban való részvétele piaci szempontból egy olyan jellemzően rövid idő alatt megoldandó probléma, amelynek célja az érvényes és eredményes ajánlattétel. Ennek megoldására az esetek jelentős részében naprakész szakemberrel a gazdasági szereplők nem rendelkeznek.

Ajánlattevők legtöbbször az ajánlati felhívás megismerésekor szembesülnek azzal, hogy ajánlatot tenni csak a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint lehet. El kell ismerni, hogy a törvény teljes ismerete nem elvárás az ajánlattevőkkel szemben, mivel a megfelelő szakmai színvonalú közbeszerzési dokumentáció valamennyi az érvényes és eredményes ajánlattételhez szükséges feltételt kell hogy tartalmazza. Ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a közbeszerzési dokumentáció értelmezéséhez és így a megfelelő ajánlattételhez is szakmai hozzáértés és tapasztalat kell.

A közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldal támogatására bevont szakembereink által nyújtott szakmai hozzáértés biztosítja az érvényes, míg szakmai tapasztalatuk az eredményes ajánlattételt.