Oldal kiválasztása

A Kbt. 103. § (1) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről,lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást.

A fentiek szerint tehát ebben az esetben nem határidőről beszélhetünk, hanem egy konkrét határnapról van szó, amely az eljárás megkezdésének a napja, tehát az ajánlattételi felhívást sem azt megelőzően, sem azt követően nem lehet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának igazolása céljából jogszerűen megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.

Egy két hónappal később megküldött tájékoztatás vonatkozásában indult jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság 50.000.- forint összegű bírságot szabott ki az ajánlatkérővel szemben. (D.386/2017.)